onsdag den 14. marts 2012

Stop fleksjobreformen!

Jeg er så heldig at have en meget passioneret og skøn kvinde som svigermor. Hun kæmper en brav kamp om at stoppe denne fleksjobreform, og jeg synes at vi alle skal støtte hende. Det kan gøres ved at skrive under her!

Reformen går ud på at staten vil skære drastisk i det tilskud der bliver givet til virksomheder med fleksjob-ansatte, og de fleks-ansatte skal have øget deres arbejdstid, for som mål at kunne være ansat på normal vis.

Aftalen indeholder følgende elementer:
Det første fleksjob bliver midlertidig i 5 år. Refusionen for kommunens udgifter reduceres fra 65 til 50 pct. og efter 5 år falder refusionen til 30 pct.
Det offentlige løntilskud i fleksjob reduceres væsentligt og reguleres på baggrund af lønindtægten. Tilskuddet kan max svare til højeste dagpengesats på ca. 200.000 kr. årligt.
Kommunen, arbejdsgiveren og den fleksjobansatte udarbejder en plan for at øge den fastsatte arbejdstid med sigte mod ansættelse i ordinær beskæftigelse.
Et fastholdelsesfleksjob på medarbejderens nuværende arbejdsplads kan kun bevilliges, når medarbejderen har været ansat efter de sociale kapitler i ét år. (kilde)

I denne aftale virker det til at man glemmer at der er forskellige årsager til at folk er i fleksjob: fysiske sygdomme, handicap, arbejdsskader, psykiske sygdomme mm.

Hvorfor skal disse mennesker ikke have mulighed for at udvikle sig?
Hvorfor skal disse menneskers evner ikke anerkendes?
Hvorfor skal disse mennesker lide mere end de allerede har gjort?
Hvorfor skal disse mennesker tvinges ud i dansk fattigdom?

Ja, jeg forstår det ikke. 
Hvis i heller ikke forstår det, så skriv under HER


Ingen kommentarer:

Send en kommentar